Programi

Nadaljevalni tečaj A2
Nadaljevalni tečaj B1

Tečaj je namenjen vsem, ki so se že učili češčino in bi radi izboljšali konverzacijo, nadgradili slovnično znanje in obogatili besedišče. Skozi tečaj nas bodo spremljali liki Beata, Petr, David, Zdena, paní Zuzana Rádlová in pan Jindřich Rádl.

 

Skozi 5 poglavij se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij:

 

1. Spoznavanje in predstavljanje

2. Družinski odnosi

3. Športne dejavnosti

4. Potovanja

5. Moda

 

Okrepili se bomo z uporabnim besediščem, še posebej tistim, ki je lahko “problematično” pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku.

 

1. predstavitev sebe in drugih, narodnosti

2. družinski člani, družinska praznovanja, porodniški dopust na Češkem, Češki film

3. šport, olimpijske igre

4. prevozna sredstva, potovanje, namestitev in turistični program

5. oblačila, vzorci, barve, moda na Češkem skozi čas

 

Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to pripravili s slovničnimi poglavji:

1. sedanjik, prihodnjik (dovršni in nedovršni glagoli), imenovalnik množine

2. preteklik, pogojnik, tožilnik

3. velelnik, glagoli premikanja, poročani govor in vezniki

4. sklanjanje števnikov in datumov, mestnik

5. množinski samostalniki, dajalnik in zvalnik

 

Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah, razumeli bodo pogovor, znali bodo brati kompleksnejša besedila in napisati daljša zahtevnejša besedila. Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije, didaktičnimi pripomočki, simulacije običajnih situacij in video posnetki.

 

Osnovno gradivo: Čeština pro cizince

Pomožno gradivo: Čeština express A2/2, Linguafilm, Čeština pro práce

Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi sporazumevali v češčini (predznanje ni potrebno) in vsem, ki se zavedajo, da le znanje slovenščine ne zadostuje za komunikacijo v češkem jeziku.

 

Skozi 7 poglavij se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij:

 

1. pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor.

2. orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, kupovanje vozovnice.

3. v restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno.

4. medsebojni odnosi, opis osebe.

5. čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika.

6. slavni Čehi, kaj si delal včeraj, opis preteklosti.

7. na počitnicah, vremenska napoved, pripovedovanje o doživetjih.

 

Okrepili se bomo z uporabnim besediščem, še posebej tistim, ki je lahko “problematično” pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku.

 

1. abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1 - 10), vljudnostne fraze.

2. stavbe v mestu, pozicije, številke (10 -100), naslov.

3. hrana in pijača, vrstilni števniki, številke (100 - 10.000).

4. družina.

5. ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti.

6. poklici, aktivnosti, življenjepis.

7. vreme, počitnice, države Evropske Unije, strani neba.

 

 

Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to pripravili s slovničnimi poglavji:

 

1. osebni zaimki, glagol biti in ne biti, imenovalnik in zvalnik, moški in ženski spol.

2. glagoli na –IT, ĚT, modalni glagol morati, velelnik iti.

3. pridevnik, nepravilna glagola (brati in piti), imeti rad.

4. svojilni zaimki (moj, tvoj,...), glagoli imenovati se, delati, študirati, stopnjevanje pridevnikov, sedanjik, tožilnik.

5. vsi modalni glagoli, predloga do in na.

6. preteklik, razlikovanje med glagoli znát, vědět, umět.

7. vezava predlogov, sklanjanje samostalnikov.

 

Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah, razumeli bodo bistvo pogovora, znali bodo brati besedila in napisati krajša preprosta besedila.

 

Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije, didaktičnimi pripomočki, simulacije običajnih situacij.

 

Gradivo: Čeština expres 1

Začetni tečaj A1

Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi sporazumevali v češčini (zaželjeno je predznanje stopnje A1) in vsem, ki se zavedajo, da le znanje slovenščine ne zadostuje za komunikacijo v češkem jeziku.

 

Skozi 7 poglavij se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij:

 

1. načrtovanje časa, pisanje emailov

2. hiša in stanovanje, pohištvo, opis predmetov, nakupovanje in reklamacije

3. načrtovanje potovanja

4. človeško telo, pri zdravniku, bolezni in zdravila

5. čestitke, praznovanja, obiski

6. v hotelu, storitve

7. zaposlitev, življenjepis, oglasi za zaposlitev

 

 

Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to pripravili s slovničnimi poglavji:

 

1. prihodnjik, predlogi (do, na, k), rodilnik ednine (kje, kam)

2. Predlogi (pro, na, za)

3. Imenovalnik množine

4. glagoli premikanja

5. kratki osebni zaimki (v tožilniku in dajalniku ednine)

6. dajalnik ednine, vprašalna zaimka (kdo, co)

7. časovni izrazi

 

Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah, razumeli bodo bistvo pogovora, znali bodo brati besedila in napisati srednje dolga besedila.

 

Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije, didaktičnimi pripomočki, simulacije običajnih situacij.

 

Gradivo: Čeština expres 2, Čeština expres 3

Izpopolnjevalni tečaj B2

Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi nadgradili svoje znanje češčine, ki bi radi utrdili sklanjanje samostalnikov, pridevnikov, zaimkov in spreganje glagolov in vse to uporabili v praksi. Na tečaju se bomo osredotočali na ustno komunikacijo, povdarek bo na komunikaciji in na usvajanju novega besedišča. Doma pa boste pripravljali besedila, s katerimi se boste urili v pisanju v češčini. Na tej stopnji bomo skozi besedila in kontekst usvajali novo besedišče. Ogledali si bomo izseke čeških filmov, poslušali češko glasbo in spoznavali češko kulturo. Na tečaju se nam bodo pridružili Čehi David Krátký, Eva Malá, Lucie Svobodová, Jan Vodička in Michal Polák.

 

Skozi 5 poglavij se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij:

1. pozdravljanje in predstavljanje v formalnem okolju, pisanje in analiza življenjepisa, simulacija razgovora za službo

2. pri zdavniku, v lekarni, pogovor o zdravem načinu življenja

3. opis osebe (bolj podrobno: zunanji izgled in značaj), na zmenku

4. orientacija v mestu, opis poti, pogovor o prevoznih sredstvih (bolj podrobno), sprehod po Pragi, Olomoucu

5. priprava novice, članka, reportaže

 

Okrepili se bomo z uporabnim besediščem, še posebej tistim, ki je lahko “problematično” pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku.

 

1. opis sodelavcev, besedišče, ki ga potrebujemo na razgovoru za službo, vprašanja, poklici obeh spolov

2. bolezni in zdravila, deli telesa (bolj podrobno), kako nastane pivo, češki izumitelji

3. opis osebe

4. mesto, stavbe, postaje, prevozna sredstva

5. mediji: radio, televizija, tisk, internet, intervju

 

Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to pripravili s slovničnimi poglavji:

1. sklanjanje moškega spola na –A (turista) in na –E (soudce), sklanjanje števil do 1.000, orodnik, izgovorjava H in CH

2. prislovi, pridevniki, sklanjanje delov telesa (oči, uši)

3. stopnjevanje pridevnikov, svojilni pridevniki v ednini (Evin, Petrův), veznik „kateri“

4. stopnjevanje prislovov, sklanjanje srednjega spola tip „muzeum, centrum“, svojilni pridevniki v množini (Evini, Petrovi), izgovor soglasniških sklopov

5. povratni trpnik (káva se vařila), zložen trpnik (dopis byl poslan), vezniki, skladnja podrednih in prirednih povedi, izgovor kompleksnejših kombinacij soglasnikov

 

Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah, razumeli bodo tudi kompleksnejše pogovore in besedila in jih znali sami tvoriti. Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije, didaktičnimi pripomočki, simulacije običajnih situacij.

 

Gradivo: Čeština pro cizince B1 (od 6. do 10. enote)

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto