mati

LATINŠČINA

Že Rimljani so vedeli, da variatio delectat (Sprememba razveseljuje), zato se pri pouku latinščine ne boste dolgočasili – rimsko kulturo in civilizacijo, filozofsko misel in latinski jezik boste spoznavali skozi igro in slovnico, preizkusili se boste v govorjeni latinščini (seveda se pogovarjamo tudi po latinsko!) in brali, kako Harry čara v latinščini, kako Asterix premaguje Rimljane, ali kaj se je Mali princ naučil od lisice.

Latinščina – začetni tečaj v živo

(40-urni tečaj)  

1. stopnja:

 • Drevo jezikov, kratka zgodovina latinskega jezika in njeni sledovi v sodobnih jezikih.

 • Latinska abeceda, izgovarjava in naglaševanje.

 • Prva in  druga spregatev, glagol biti: sedanjik, nedoločnik in velelnik.

 • Prva in druga sklanjatev: samostalniki in pridevnikina –a in–us.

 • Skladnja: besedni red, nikalni stavek, neujemalni prilastek, prislov, predmet v dajalniku in tožilniku.

 • Kultura in civilizacija: osebna imena, oblačila, domovanja, prehrana, religija, razslojenost družbe.

 • Branje enostavnih besedil.

Latinščina – nadaljevalni tečaj v živo

(40-urni tečaj)  

2. stopnja:

 • Samostalnik (in pridevnik): II. o-deklinacija –er in –um.

 • Vprašalni, osebni in svojilni zaimki.

 • Skladnja sklonov (ablativ časa, akuzativ raztezanja); stavčna in besedna vprašanja.

 • Branje zahtevnejših besedil: lekcije, stripi, odlomki, pesmi.

LATINE LOQVI AMO. – ET TV? VISNE LATINE LOQVI?*

Mihi nomen est Živa. Mvltos annos lingvam Latinam amo, stvdeo, doceo.**

Jeziki so mi bili položeni v zibko, tudi latinščina me spremlja že od malih nog. Prav posebno lepe spomine imam na latinščino pri prof. Miranu Špeliču, kjer sem se osnovnošolka prvič srečala s sodobnim didaktičnim pristopom. Ljubezen do tega starega jezika me je pripeljala na študij in kasneje pred učence v vlogi učiteljice.

S posebnim veseljem raziskujem različne oblike dela, (tradicionalne in sodobne) didaktične in motivacijske pristope, uporabo sodobnih učnih pripomočkov, kot so interaktivna tabla, računalnik ali digitalna kamera, in interdisciplinarnost pri poučevanju tega t. i. mrtvega jezika. Ob „tradicionalnemˮ didaktičnem pristopu (tj. učenje slovnice, besed in prevajanje) razvijam nove didaktične pristope in gradiva. Poučevanje latinščine je zame zelo prijeten in ustvarjalen izziv.

*Rada govorim latinsko. Pa ti? Želiš govoriti latinsko?

**Ime mi je Živa. Mnogo let imam latinščino rada, se z njo ukvarjam in jo poučujem.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto