O Jezikovnem Mestu

Video utrinki iz tečajev

Zakaj se odločiti za Jezikovno Mesto? 

- Na tečaju se naučimo govoriti v tujem jeziku in ne le pisati in brati.

- Da si lažje tečajniki zapomnijo uporabljamo veliko slikovnega in video gradiva.

- Sami oblikujemo didaktične pripomočke (kartice, slike, kvize, aktivnosti, igre).

- Veliko utrjevanja snovi poteka skozi simulacije realnih situacij, kjer jezik uporabljamo.

- Vedno pripravimo sproščeno vzdušje, kjer je tuj jezik sredstvo za sporazumevanje in ne frustracija.

- Spremljajo nas kulturni vidiki jezika, ki se ga učimo, tako da ga res lahko doživimo.

- Pri nas učijo prijazni učitelji, ki znajo motivirati in se za vsak tečaj posebej potrudijo.

V Jezikovnem Mestu delujemo učitelji in prevajalci, Slovenci in rojeni govorci. Diplomirali smo iz jezikov, ki jih poučujemo in nekaj časa živeli v tujini. Zelo radi potujemo in bisere tujih kultur in doživetij prinašamo na učne ure. Imamo več-letne izkušnje s poučevanjem in prevajanjem. 
 
Razvili smo program in ga tako optimizirali, da potrebujete veliko manj časa, da spregovorite v tujem jeziku in kaj kmalu tekoče govorite in pišete. Ko se začne tečaj, vstopite v nov vznemirljiv svet, kjer se znanje in veščine krepijo spontano.
 
Učitelji so v času programa tudi tutorji, ki vam pomagajo, da ostanete v stiku z jezikom tudi v času med enim in drugim srečanjem. Oblikovali smo e-učilnice, kamor shranjujemo dodatna gradiva, sestavljamo vaje in vas obveščamo o zanimivostih.
 
Na področju prevajanja zagotavljamo kakovost. Vsak prevod pregledajo izkušeni lektorji. Da boste dobili res kakovosten prevod, nam ga pošljite takoj, ko je možno in spoštujte predpisane roke, da bomo tudi mi lahko opravili svoje delo kvalitetno. Če je možno, pošljite dokumente v wordu ali podobnem formatu za urejanje besedila.