PROGRAMI RUŠČINE

PROGRAM MARATONSKA RUŠČINA A1.1

Program RUS 1 je namenjen tečajnikom brez jezikovnega znanja in tistim z osnovnim znanjem, ki želijo preko tečaja to znanje ponoviti in utrditi. Program obsega 40 ur in vključuje različno tematiko; tečajniki se naučijo cirilico, osnovno besedišče, osnovne in razširjene fraze, razširjeno predstavitev osebe (podatki, opis, prosti čas itd.) ter osnove slovnice (glagoli, pridevniki, skloni...).

 • Posebnosti ruske pisave in izgovorjave, branje in pisanje cirilice

 • Tvorba osnovnih fraz, vprašanj in odgovorov.

 • Tema »spoznajmo se« in predstavitev osebe (ime mi je, živim v, po poklicu sem...).

 • Glagoli: pisati, brati, gledati..., izražanje svojine s frazo »imam/nimam«.

 • Poklici, mestnik v/na (vprašalnica kje), glagola: govoriti, pisati

 • Deli dneva, opis dneva (zajtrkovati, delati...), hrana in pijača, števila od 1 do 10

 • Dnevi v tednu, meseci, letni časi (vprašalnica kdaj), časovni prislovi redko, pogosto, nikoli..., izražanje soglasja/nesoglasja

 • Množina, števila od 10 do 100, temi »restavracija« in »trgovina«

 • Pridevniki, barve, oblačila

 • Praznovanje božiča in novega leta, prazniki, izražanje obvez – morati, glagoli jesti, piti, hoteti

 • Prosti čas, države in potovanje, prepovedi 

 

PROGRAM MARATONSKA RUŠČINA A1.2

 

Program RUS 2 je namenjen nadgradnji jezikovnega znanja, ki so ga tečajniki pridobili na RUS 1. Program obsega 40 ur in vključuje različno tematiko, s katero se ponovi in utrjuje osvojena snov, pri čemer se le-ta nadgrajuje z novim besediščem, novo slovnico in s kompleksnejšimi jezikovnimi strukturami.

 • Razširjena predstavitev sebe in okolice (koraki življenja, praznovati rojstni dan, poroko, pridevniki, besedišče v zvezi s praznovanjem, družino), vprašalnice kdaj, kam, kje

 • Glagoli premikanja (iti, hoditi, peljati se, priti), orientacija v mestu (predlogi v, na, zgoraj, spodaj, poleg…, opis poti, kako vprašamo neznanca za pot)

 • Razširjen opis stanovanja. Glagoli gospodinjskih opravil (kuhati, sesati, prati…).

 • Pogojnik - če bi

 • Prosti čas (hobiji, vreme), povratni glagoli: učiti se, ukvarjati se, zanimati se + orodnik ednine

 • Zdravje (besedišče, vezano na zdravje in dele telesa, dialogi pri zdravniku in v lekarni).

 • Raba modalnih glagolov: morati in ne smeti (prepovedi), glagola dati in vzeti + dajalnik

 • Kultura (novo besedišče, utrjevanje tem oblačila, števila, pisanje vabila), glagoli obiskovati, pisati, povabiti + nadgradnja vprašalnice kdaj (vsak dan, vsak mesec…)

 • Nekoč in danes - uporaba preteklika

 • Internet - besedišče, glagol uporabljati

 • Pisanje e-pošte, ura in datum, nadgradnja praznikov

 • Prihodnjik (dovršni glagoli že osvojenih nedovršnih, npr. pisati-napisati), konstrukcije bom + glagol, časovna določila čez en teden, čez 5 minut, naslednji mesec…)

 • Kompleksnejša predstavitev (primerjava Slovenec-Rus), branje kompleksnejših besedil,

 • Pisanje e-sporočila, pisanje CV-ja

 

PROGRAM POSLOVNA RUŠČINA

Ruščina 1 (20ur)
- Predstavitev sebe in delovnega mesta
- Predstavitev podjetja (tip podjetja, dejavnosti, osnovna informacija, storitve...)
- Opis pisarne (predmeti, sodelavci, poslovna darila, čestitke)
- Telefonski pogovor, pisanje e-sporočil, besediče spletne pošte
- Rezervacija hotela, letalskih kart, najem vozila, službena pot, dopust
- Sestanek (prisotni poklici, dokumentacija, osnovne fraze)

- Dodamo vsebino glede na potrebe podjetja


Ruščina 2 (20ur)
- Sestava dokumentov (dopis, pogodba, poročilo, odpoved)
- Izražanje mnenja, želje, opravičila, prepovedi
- Finance (osnovni izrazi)
- Naročilo, pogajanje, pritožba
- Pravne in davčne zadeve (osnovni izrazi)

- Dodamo vsebino glede na potrebe podjetja

Poudarek tečaja je na razvoju veščin poslovnega komuniciranja in vključuje igranje vlog, dialoge in ustne vaje, ter spretnosti pisnega izražanja.

 
 

PROGRAM RUŠČINA ZA POPOTNIKE

Program je namenjen vsem, ki načrtujejo potovanje v ruskojezične države in ki se želijo naučiti osnovno komunikacijo v ruščini. Preko dialogov, zabavnih primerov, igre in obilice smeha se boste naučili cirilico ter besede in fraze, ki bodo iz vas naredile super turista.

Pisanje in branje cirilice, besedišče, vezano na potovanja

Osnovna vprašanja in fraze (pozdravi, srečanje s tujcem ali domačinom...)

Organizacija potovanja, rezervacija in nakup vozovnic, daril

Fraze v restavraciji, trgovini, na tržnici, poimenovanje znamenitosti

Opis poti, odpiralni časi, datum, ura, števila

Predstavitev sebe in potnikov

Razno – glede na želje tečajnikov

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto